Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Lord of War (2005)

ภาพยนตร์ Lord of War (2005) นักฆ่าหน้านักบุญ

Lord of War (2005) เรื่องย่อ หนังเริ่มต้นด้วย Yuri Orlov (Nicolas Cage) ยืนอยู่ในทะเลที่มีปลอกกระสุนใช้แล้ว ส่วนที่เหลือของหนังเล่าเรื่องย้อนหลังเริ่มตั้งแต่ปี 2525 และจบลงด้วยฉากเปิดเรื่อง ลำดับการเปิดตัวจะแสดงรอบ 7.62×39 มม. ที่ถูกสร้างขึ้นและผ่านด่านต่างๆก่อนที่จะถูกไล่ออกจาก AK-47 และเดินทางผ่านหัวของทหารเด็กในช่วงสงครามในแอฟริกา เพลงที่เล่นอยู่เบื้องหลังของการเปิดซีเควนซ์คือ “เพื่อสิ่งที่คุ้มค่า” ดำเนินการโดยบัฟฟาโลสปริงฟิลด์ ผ่านการพากย์เสียง Orlov …