Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Extreme Job

Extreme Job

รีวิวหนัง Extreme Job ดูหนังออนไลน์ ระหว่างรอการเปลี่ยนแปลงของ Kevin Hart เพลิดเพลินไปกับ ‘งานสุดขีด’ ดั้งเดิมและเมื่อมัคคุเทศก์หลงทางหรือพบกับผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิตบนภูเขา ลูกค้าที่ปีนเขาจะถูกทิ้งให้หาทางกลับสู่ที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับ Jon Krakauer ใน Into Thin Air โปรดิวเซอร์ ได้แก่ ฟรานซิส ชุง หัวหน้าฝ่ายผลิตในสหรัฐอเมริกาของ CJ, Hart …